Bölge Müdürlüğümüz Tarihçesi

03 Mart 2022
         
          Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğü olarak kurulmasından önce 02.07.1993 tarihli 485 Sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile Samsun Gümrükleri Başmüdürlüğü ve Samsun Gümrükleri Muhafaza Başmüdürlüğü şeklinde iki ayrı başmüdürlük olarak kurulmuş, daha sonra 29.07.2003 tarih ve 25183 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 22.07.2003 tarih ve 2003/5932 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Samsun Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü olarak birleştirilmiştir.
            
          22.12.2011 tarihli, 28150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29.11.2011 tarihli, 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Taşra Teşkilatının yeniden yapılandırılması çerçevesinde ismi Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü olarak belirlenmiş, daha sonra 09.07.2018 tarihli, 30473 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 703 Nolu KHK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ismi Ticaret Bakanlığı olarak değiştirilerek Teşkilat Görev ve Yetkileri 10.07.2018 tarihli 30474 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1. Nolu ve 10 Ocak 2019 Tarihli ve 30651 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 27. Nolu Kararnameleri ile belirlenmiş olup söz konusu kararnameler doğrultusunda Taşra Teşkilatının yeniden yapılandırılması çerçevesinde Bakanlık Makamının 18.02.2019 tarihli ve 29 sayılı onayları ile mülga Ekonomi Bakanlığı Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü ile mülga Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü birleştirilerek Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü kurulmuştur.
 
          Bilahare Bakanlık Makamının 07/08/2019 tarihli ve 76 sayılı Onayları ile de Mülga Ekonomi Bakanlığı Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü ile Mülga Ekonomi Bakanlığı Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü, Samsun
Ticaret Denetmenleri Grup Başkanlığı ve Ordu Ticaret Denetmenleri Grup Başkanlığının Bölge Müdürlüğümüze devredilmesi uygun görülmüştür.