Ünye Gümrük Müdürlüğü

09 Mart 2021

Hakkında
 
01.02.2008 tarihli 26774 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 08.01.2008 tarihli 2008/13115 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile (Mülga)Samsun Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü bağlantısı olarak kurulmuş, 01.05.2008 tarihinde Ünye Limanı içerisinde fiilen faaliyetine başlamıştır.


Faaliyet Alanı
           
Ünye Gümrük Müdürlüğü Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne bağlı olarak Türkiye Gümrük Bölgesinde; 640 ve 2474 sayılı K.H.K. Hükümlerince, 4458 Sayılı Gümrükler Kanunu ve buna bağlı Gümrük Yönetmeliği, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerinin Murakabesi Kanun, 6815 sayıl Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye ve Limanlarla Karasular Dahilinde Sanat ve Ticaret hakkında Kanun, 1380 sayılı Meşhut Suçların Muhakeme Usulü kanunu, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun, 4208 sayılı Kara Paranın Önlenmesi Dair Kanun, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, Gümrük Muhafaza Görev Yönetmeliği ve İlgili Diğer Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerle Teşkilatımıza verilen görevleri yerine getirmektedir.  Terme Limanına tamir ve bakıma gelen gemilerin gümrük işlemleri de Ünye Gümrük Müdürlüğünce yürütülmektedir.
 
Ayrıca;
 

  • Kişi, eşya ve taşıtların Gümrük İşlemlerini yapmakta,
  • Ünye Gümrük Müdürlüğü, 01.05.2008 tarihinde fiilen faaliyete başlamış olup, Ünye ve Terme Tersanesine deniz yolu gelen gemiler ve kara yolu ile gelen araçlar için hizmet vermektedir.


Yönetici


Ahmet AKTAŞ
Gümrük Müdür Vekili


İstatistik

  2018 2019 2020
İthalat Miktarı (CIF) $ 11.699.599 14.750.644 7.796.265
İhracat Miktarı (FOB) $ 41.370.057 47.072.194 47.642.079


En Fazla İthal Edilen Eşyalar

Taşkömürü, Petrokok Kömürü, Atık Çinko Oksit

 
En Fazla İhraç Edilen Eşyalar

Bentonit, Çimento. Fındık. İnşaat malzemesiİletişim
 
Adres             :           Cevizdere Mahallesi Balkan mevkii Liman İçi 2/2 Ünye-ORDU
E-Posta           :          unyegumruk@ticaret.gov.tr
Tel                   :          0452 321 1093
Faks                :          0452 321 1564


Haritadaki Konum