Samsun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü

09 Mart 2021

Hakkında
 
Kaçak İstihbarat ve Narkotik Gümrük Muhafaza Müdürlüğü (mülga) adı altında 27.06.1995 günlü Müsteşarlık Makamı Onayı ile kurulan ve 22.11.2011 tarih ve 28150 sayılı Resmi Gazatede yayınlanan Kararname ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı olarak oluşturulan,Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı  Samsun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü,Toybelen Mahallesinde   (Ankara Yolu 8. km) Bölge Müdürlük Binasının 3 katında faaliyet göstermektedir

Faaliyet Alanı
           
Bölge Müdürlüğü görev çevresini kapsayan 7 ilde adli görevlere ilişkin emir ve talimatlar doğrultusunda, kaçakçılık faaliyetleriyle ilgili önleme, izleme ve araştırma yapmak, istihbari bilgi toplayarak bu faaliyetleri değerlendirmek ve önlemeye yönelik tedbirleri almak, ihbarları takip etmek ve değerlendirmek, bölgesel risk kriterleri ve risk profilleri belirleyerek kaçakçılık haritası oluşturmak ve kontrollü teslimat içerisinde yer alarak mücadeleci birimlerle koordinasyon ve iş birliği çerçevesinde yürütülmesini sağlamaktır.


Kaçak Eşya Yakalamaya İlişkin İstatistik

Yıl Gümrüklenmiş Değer (TL)
2018 4.215.044
2019 4.570.214
2020 82.727.722ALO 136 Kaçak İhbar Hattına İlişkin Bilgiler:
 
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğümüz hizmetinde kullanılmakta olan ALO-136 ihbar hattına 2019 yılı içerisinde nisan dahil toplam 7 ihbar yönlendirilmiş, 0 ihbar olumlu, 6 ihbar olumsuz olmak üzere 6 ihbar sonuçlandırılmış, kalan 1 ihbar ile ilgili işlemler devam etmektedir.


Dedektör Köpek İdarecilerine İlişkin Bilgiler:
Müdürlük bünyesinde 1 adet NDKİ (Narkotik Dedektör Köpek İdarecisi) ve 1 adet ÇTDKİ (Çay Tütün Dedektör Köpek İdarecisi)görev yapmaktadır.
 

X-Ray Operatörlerine İlişkin Bilgiler: Müdürlük bünyesinde 7 adet X-RAY operatörü vardiya sistemine göre görev yapmakta olup, 1 X-RAY operatörü ise radyasyondan korunma sorumlusu olarak görev yapmaktadır.


İletişim
 
Adres             :          Samsun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü                                             
                                 Toybelen Mah. 1809 Sok. No:8 (Ankara Yolu 8. km) İlkadım / SAMSUN

E-Posta           :           samkim@ticaret.gov.tr
Tel                   :           0362 445 0983
Faks                :           0362 445 0886