13. Gümrükler Akademik Araştırma ve Gelişimde İş Birliği Programı (PICARD) Konferansı

Bağlantımız İnebolu Gümrük Müdürlüğünde Görevli Gümrük Müdür Yardımcısı Gökhan AKTAŞ, 13. Gümrükler Akademik Araştırma ve Gelişimde İş Birliği Programı (PICARD) Konferansında sunum yapmıştır.

Bakanlığımız ve Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) iş birliğiyle düzenlenen 13. Gümrükler Akademik Araştırma ve Gelişimde İş Birliği Programı (PICARD) Konferansı 09-11 Ekim tarihlerinde Malatya’da gerçekleştirilmiştir. 60 ülkeden 180'e yakın temsilcinin katıldığı konferanstaki oturumlarda konuşmacılar, bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşmıştır.
 
                Konferansta, Bölge Müdürlüğümüzü temsilen Türkiye takımında yer alan bağlantımız İnebolu Gümrük Müdür Yardımcısı Gökhan AKTAŞ “Endüstri 4.0 ve Ticaretin Kolaylaştırılması: Türkiye ihracatı Üzerine Panel Çekim Modeli ile Etki Analizi” çalışmasının sunumunu yapmıştır.
 
                DGÖ yetkilileri, bazı ülke gümrük idarecileri ve literatüre katkısı bulunan akademisyenleri bir araya getiren konferansta “veri, güvenlik, istihbarat”, “ticaretin kolaylaştırılması”, “veri analitiği ve yasadışı ticaret”, “gümrüklerin ölçülmesi”, “gümrüklerde yenilikçi veri analitik yöntemleri, “gümrüklerde sistem entegrasyonu ve bağlantılılık”, “sınırı aşan e-ticarette gümrüğün yeri”, “küresel ticaret ve gümrüklerde küresel yönetişim” konularında oturumlar gerçekleştirilmiştir.