Genel Tanıtım

Bölge Müdürlüğü Genel Tanıtımı
ORTA KARADENİZ GÜMRÜK VE TİCARET

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

 
KURULUŞ VE TARİHÇE:
 
Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, bölge müdürlüğü olarak kurulmasından önce 02.07.1993 tarihli 485 Sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile Samsun Gümrükleri Başmüdürlüğü ve Samsun Gümrükleri Muhafaza Başmüdürlüğü şeklinde iki ayrı başmüdürlük olarak kurulmuş, daha sonra  29.07.2003 tarih ve 25183 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 22.07.2003 tarih ve 2003/5932 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Samsun Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü olarak birleştirilmiştir.
 22.12.2011 tarihli, 28150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29.11.2011 tarihli, 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Taşra Teşkilatının yeniden yapılandırılması çerçevesinde Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü adı altında  faaliyetine devam etmektedir.

Samsun Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün 11 bağlantısı bulunmaktadır;
1- Samsun Gümrük Müdürlüğü
2- Samsun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü
3- Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğü
4- Samsun Personel Müdürlüğü
5- Ordu Gümrük Müdürlüğü
6- Ünye Gümrük Müdürlüğü
7- Ordu-Giresun Havalimanı Gümrük Müdürlüğü (Hava Hudut Kapısı)
8- Çorum Gümrük Müdürlüğü
9- İnebolu Gümrük Müdürlüğü
10- Sinop Gümrük Müdürlüğü
11- Amasya Gümrük Müdürlüğü


Bölge Müdürlüğümüze adli olarak bağlı iller;
 1. Samsun
 2. Çorum
 3. Ordu
 4. Amasya
 5. Tokat
 6. Kastamonu
 7. Sinop

Bağlı il ve idarelerin Bölge Müdürlüğümüze mesafeleri ise;
 1. Samsun - Çorum             172-Km
 2. Samsun - Ordu               151-Km
 3. Samsun - Amasya           131-Km
 4. Samsun - Tokat               230-Km
 5. Samsun - Kastamonu       290-Km
 6. Samsun - Sinop               155-Km
 7. Samsun - Ünye                90-Km
 8. Samsun - İnebolu             273-Km


HAVA HUDUT KAPISI:
Hudut Kapısı: İl: Hudut Kapısına Hizmet Veren Gümrük Müdürlüğü: Daimi/ Geçici: Faal/Faal Değil:
Çarşamba Havalimanı Samsun Samsun Gümrük Müd. Daimi Faal
Sinop Havalimanı Sinop Sinop Gümrük Müd. Daimi Faal
Ordu-Giresun Havalimanı Ordu Ordu-Giresun Havalimanı Gümrük Müd. Daimi Faal
Merzifon Havalimanı Amasya Samsun Gümrük Müd. Geçici Faal
Kastamonu Havalimanı Kastamonu İnebolu Gümrük Müd. Geçici Faal
Tokat Havalimanı Tokat Çorum Gümrük Müd. Geçici Faal


LİMANLAR VE ÖZEL İSKELELER:

a. Limanlar:
 • Samsunport -Samsun Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.
 • Sinop Limanı
 • Ünye Limanı
 • İnebolu Limanı
 
b. Kamu ve Özel Sektöre Ait İskeleler:
 • Fatsa İskelesi
 • Toros Tarım  Sanayi ve Tic. A.Ş. İskelesi
 • Petrol Ofisi A.Ş. İskelesi
 • Total Oil Türkiye A.Ş. İskelesi
 • Aygaz A.Ş. İskelesi
 • Sürsan Su Ürünleri A.Ş. İskelesi
 • Yeşilyurt Demir Çekme San. ve Tic. Ltd. Şti. İskelesi
 • ALPET-Altınbaş Petrol ve Ticaret A.Ş. İskelesi


BİNA, LOJMAN VE ARAÇ DURUMU:
 
 1. Bina Durumu:  
Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, Samsun Serbest Bölge Müdürlüğü ile ortaklaşa kullanılan 2 katlı bir binada hizmet vermektedir.
Samsun Gümrük Müdürlüğü ve Samsun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Samsun limanı içinde mülkiyeti Hazineye ait olan bitişik nizamlı  2 katlı  binada hizmet vermektedir.
Ordu Gümrük Müdürlüğü, mülkiyeti Hazineye ait olan, Düz Mahallesi, Yıldırım Caddesi No:5 Ordu adresinde hizmet vermektedir.
Çorum Gümrük Müdürlüğü, Çorum Organize Sanayi Bölgesinde bulunan binada hizmet vermektedir.
Ünye Gümrük Müdürlüğü  Ünye Limanı içerisindeki binada hizmet vermektedir.
İnebolu Gümrük Müdürlüğü, Kastamonu İli İnebolu İlçesi Liman mevkiinde bulunan ve mülkiyeti hazineye ait olan binada hizmet vermektedir.
 
 1. Lojman Durumu:  
Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde, mülkiyeti Maliye Bakanlığı’na ait olan toplam  5  adet lojman bulunmaktadır.
 
 1. Araç Durumu: 
Bölge Müdürlüğümüz ve bağlantılarında 5 binek, 3 minibüs ve 4 Doblo çeşidi olmak üzere toplam 12 araç bulunmaktadır.
 


KADRO VE PERSONEL DURUMU:
           
Bölge Müdürlüğümüz ve Bağlantı İdarelerinde  toplam 327personel görev yapmaktadır.


İHTİYAÇ VE SORUNLARIMIZ:
 
Bölge Müdürlüğümüzün kendisine mahsus hizmet binası bulunmayıp, halen Samsun Serbest Bölge Müdürlüğü ile ortaklaşa kullanılan, mülkiyeti Serbest Bölge Müdürlüğüne ait hizmet binasında iki ayrı birim olarak faaliyet göstermekte olup, yeni bir hizmet binasına ihtiyaç bulunmaktadır.

Diğer taraftan Bölge Müdürlüğümüzün Samsun Defterdarlığı’na muhatap 12.10.2012 tarihli 5551 sayılı yazısında 22.12.2011 tarihli 28150 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Bölge Müdürlüğümüze bağlı olarak yeni kurulan Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğü hizmet binası ve eşya ambarı yapımına uygun arsaya ihtiyaç duyulduğu; bu yönde yapılan araştırmalar sonucu Samsun ili, İlkadım ilçesi, Toybelen mahallesi, 11705 Ada, 4 Parsel, F36A20C4 pafta no.lu 6.120,15 m² arsanın Maliye Hazinesi adına kayıtlı olduğu tespit edilerek, söz konusu yerin Bölge Müdürlüğümüz hizmet binası ile bağlantımız Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğü hizmet binası ve eşya ambarı yapımı amacıyla Bakanlığımız adına tahsis edilmesi talep edilmiştir.
 
Söz konusu yer, Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün 03.06.2013 tarihli 22228 sayılı yazılarıyla 2 (iki) yıllığına Bakanlığımıza tahsis edilmiştir. Bölge Müdürlüğümüzün 03.03.2015 tarihli 6344482 sayılı yazısıyla mezkûr yer ile ilgili işlemler hali hazırda devam edip inşaata başlanamadığından, ön tahsisin Bakanlığımız adına uzatılması talep edilmiş olup; anılan kurumdan alınan 16.04.2015 tarihli 4429 sayılı cevabi yazıda söz konusu taşınmazın ön tahsis süresinin 03.06.2015 tarihinden itibaren iki (2) yıl daha uzatılmasının uygun olduğu bildirilmiştir.
Samsun Valiliği’nin Bakanlığımız Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na muhatap 07.10.2015 tarihli 11859 sayılı yazısında; Bölge Müdürlüğümüz hizmet binası yapım işi için Samsun Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca 26.08.2015 tarihinde KDV hariç 9.620.000,00-TL’ye ihale edildiği ifade edilmiştir. Hizmet binasının ihalesi ŞAM. İnşaat, Mimarlık Ltd. Şti. tarafından alınmıştır. İhale sözleşmesi 15/01/2016 tarihinde imzalanarak Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası Kompleksi inşaat çalışmaları başlamış olup, İhale maliyeti %10 iş artışı ile KDV dahil 12.092.830,00 TL olmuştur. Proje bitirme tarihi 600 gün olarak belirlenen ihalenin 2017 yılı Eylül ayında tamamlanması gerekirken, Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından alınan yazıda 2018 yılı Mayıs ayında tamamlanabileceğinin tahmin edildiği bildirilmiştir. 
 
 




Son Güncelleme Tarihi: 17.05.2018