Geçmiş Dönem Yöneticilerimiz

ORTA KARADENİZ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
GEÇMİŞ DÖNEM BAŞMÜDÜRLER VE BÖLGE MÜDÜRLERİ
 
            Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğü olarak kurulmasından önce 02.07.1993 tarihli 485 Sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile Samsun Gümrükleri Başmüdürlüğü ve Samsun Gümrükleri Muhafaza Başmüdürlüğü şeklinde iki ayrı başmüdürlük olarak kurulmuş, daha sonra  29.07.2003 tarih ve 25183 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 22.07.2003 tarih ve 2003/5932 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Samsun Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü olarak birleştirilmiştir.

            22.12.2011 tarihli, 28150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29.11.2011 tarihli, 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Taşra Teşkilatının yeniden yapılandırılması çerçevesinde Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü adı altında  faaliyetine devam etmektedir.


 

     
M. Mesut ÖĞRÜK 
16.06.1993 - 15.07.1996
23.11.1997 - 05.10.1999
Gümrükler Başmüdürü


 
      Doğan TAÇALAN
14.06.1993 - 01.08.2003
Gümrükler Muhafaza Başmüdürü 


 
     
Faruk KILIÇ
02.09.1996 - 24.10.1997
Gümrükler Başmüdürü

 
      Mehmet ŞAHİN
05.10.1999 - 26.04.2001
Gümrükler Başmüdürü

 
     
Nurhayat TALAZ 
26.04.2001 – 07.01.2004 
Gümrükler Başmüdürü
 
      İsmet SÖZEN
07.01.2004 - 20.07.2009
Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü


 
     
Ali İhsan MERDANOĞLU
20.07.2009 – 14.02.2011
Gümrük ve Muhafaza Başmüdür V. 

 
      Serkan IŞIK
14.02.2011 - 18.08.2015
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü 

 

 

Son Güncelleme Tarihi: 17.10.2017