Bölge MüdürümüzMehmet Enver KÖK
Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü

 
          1968 yılında Adana’da doğdu. 1991 yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu. 2010 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisans tahsilini tamamladı, daha sonra 2016 yılında Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 1994 yılında Ankara Gümrük Baş Müdürlüğünde Aday Muayene Memuru olarak görevine başlayan Mehmet Enver KÖK, 2003 yılında Gümrük Müdür Yardımcılığı sınavını kazanarak İstanbul Gümrük ve Muhafaza Baş Müdürlüğünde Gümrük Müdür Yardımcısı olarak, 2007 yılında Gümrük Müdürlüğü sınavını kazanarak Edirne Gümrük ve Muhafaza Baş Müdürlüğünde Gümrük Müdürü olarak görev yaptı. 12 yıllık Gümrük Müdürlüğünün ardından 2019 yılı Nisan ayında Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne Vekaleten atanmış olup, halen Bölge Müdürü görevine devam etmektedir.